Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 68 475 46 23
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl
     Konsultacje osobiste wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i z zachowaniem reżimu sanitarnego 

Dokumenty do pobrania - Podejmowanie działalności gospodarczej

Załączniki dla osób ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

 •  Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - Pobierz
 •  Wniosek o przyznanie pomocy (excel) - Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)  

 •  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocyPobierz

3) Biznesplan (wersja 3z):

 •  Biznesplan (pdf) - Pobierz
 •  Biznesplan (docx) - Pobierz
 •  Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) - Pobierz
 •  Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (pdf) - Pobierz

4) Umowa o przyznanie pomocy (wersja 4z):

 •  Umowa o przyznanie pomocy (pdf) - Pobierz
 •  Umowa o przyznanie pomocy (excel) - wersja 4zPobierz

5) Wykaz działek ewidencyjnych na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (wersja 4z):

 •  Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf)  Pobierz
 •  Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (excel) - Pobierz

6) Wymagane dokumenty dodatkowe:

 •  P.Z.1 - Wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryteriów wyboru - Pobierz
 •  Załącznik 1 do P.Z.1 - Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej - Pobierz
 •  Załącznik 2 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z biznesplanem - Wynagrodzenie brutto - Pobierz
 •  Załącznik 3 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z biznesplanem - Ilość stworzonych miejsc pracy - Pobierz
 •  Załącznik 4 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z budżetem wniosku - Wkład własny wnioskodawcy - Pobierz
 •  Załącznik 5 do P.Z.1 - Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji - Pobierz

7) RODO

 •  Klauzula RODO do wnioskow - Pobierz

8) Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)

 •  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Pobierz

9) Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.Informacja po realizacji operacji (wersja 4z):

 •  Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji operacji (pdf) - Pobierz
 •  Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji operacji (excel) - Pobierz

10) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji biznesplanu:

 •  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji biznesplan (pdf) - Pobierz

11) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z):

 •  Formularz wniosku o płatność (pdf) - Pobierz
 •  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) - Pobierz
 •  Wniosek o płatność (excel) Pobierz
 •  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) - Pobierz

12) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z):

 •  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) Pobierz
 •  Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (excel) - Pobierz
 •  Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (pdf) - Pobierz 

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn