Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Prawie 28 mln euro dla lubuskich Lokalnych Grup Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej

W sumie 10 Lokalnych Grup Działania i jedna Lokalna Grupa Rybacka działające na terenie województwa lubuskiego otrzymają na realizacje swoich lokalnych strategii rozwoju łączną kwotę prawie 28 mln euro: z czego prawie 25 mln euro to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a 3 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ?Rybactwo i Morze?.

Jest to efekt ogłoszonego przez Zarząd Województwa Lubuskiego naboru wniosków na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Nabór wniosków odbywał się w dniach 16 listopada 2015 r. ? 30 grudnia 2015 r. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach tego naboru wpłynęło 13 wniosków. Oceny wniosków dokonywała Komisja składająca się z niezależnych ekspertów i pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

Ocena wniosków trwała prawie 4 miesiące, w dniu 16 kwietnia 2016 r. Komisja przyjęła listę ocenionych lokalnych strategii rozwoju jako rekomendację do akceptacji Zarządu Województwa Lubuskiego.

2 maja 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zatwierdzającą rekomendowaną listę. Podjęta uchwała pozwoli na podpisanie umów ramowych z Lokalnymi Grupami Działania i Lokalną Grupą Rybacką.

 Lista wybranych LSR

źródlo: http://prow.lubuskie.pl/

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn