Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Dokumenty do pobrania - Rozwijanie działalności gospodarczej Z3 v2

Załączniki dla osób ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) - Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) - Pobierz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf) -  Pobierz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (excel) - Pobierz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) 

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - 1_19.2_I_3z - Pobierz

3) Biznesplan (wersja 3z):

 • Biznesplan (pdf) - Pobierz
 • Biznesplan (docx) - Pobierz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (excel) - Pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) - Pobierz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (pdf) - Pobierz
 • Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (excel) - Pobierz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 

 • Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa - Pobierz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z):

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) - Pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf) - Pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf) - Pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf) - Pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf) - Pobierz
 • Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.Informacja po realizacji operacji (pdf) - Pobierz
 • Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.Informacja po realizacji operacji (excel) - Pobierz

7) Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji biznesplanu

 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu. Informacja po realizacji biznesplanu -  Pobierz

8) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z):

 • Formularz wniosku o płatność (pdf) - Pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (pdf) - Pobierz
 • Wniosek o płatność (excel) Pobierz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (excel) - Pobierz

9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z):

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) Pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (excel) - Pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (pdf) - Pobierz 

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn