Dokumenty do pobrania - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wnioski dotyczace działań, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls

WZÓR GWARANCJI
pobierz plik .pdf
pobierz plik .xls

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik .pdf

EKONOMICZNY PLAN OPERACJI w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik .xls
pobierz plik .pdf

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
pobierz plik .pdf

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dn. 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przed przedmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
pobierz plik .pdf

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS
pobierz plik .xls
pobierz plik .pdf

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ OPERACJI BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANEJ Z NIERUCHOMOŚCIĄ
pobierz plik .xls
pobierz plik .pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE - WZÓR
pobierz plik .xls
pobierz plik .pdf

INSTRUKCJA OBSŁUGI FORMULARZA WNIOSKU
pobierz plik .pdf

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZYCH, W ZAKRESIE KTÓRYCH MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ PROW 2007-2013
pobierz plik .pdf

INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O POMOC
pobierz plik .pdf

 

Cele LSR

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?: