Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Zapytanie ofertowe na materiały informacyjno promocyjne

W związku z realizacją projektu nr WND-POKL.08.01.01-08-045/13 pt. Profesjonalny finansista kluczem sukcesu firmy realizowanego przez Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wydanie materiałów informacyjno ? promocyjnych w ramach projektu:

1. Plakaty informacyjno - promocyjne

 • ilość: 1500 szt.
 • format: A4
 • papier kreda błysk: 135g
 • kolor: 4x0
 • lakier dyspersyjny

2. Ulotki informacyjno - promocyjne

 • ilość: 3000 szt.
 • format: A6
 • papier kreda błysk: 135g
 • kolor: 4x4
 • lakier dyspersyjny

3. Naklejki informacyjno - promocyjne

 • ilość: 500 szt.
 • format: 100 x 20mm
 • papier folia biała błysk
 • kolor: 4x0

 

Oferty należy składać na piśmie, do biura projektu do dnia 13 września 2013

Oferty muszą być dostarczone osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu oferty), dopuszcza się w celu szybszego przesłania oferty pocztę elektroniczną. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny łącznej- 100%.

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn