Informacja o wynikach naboru 2/2019 - Aktualizacja