Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu ?50+?, które odbędzie się 28 października 2016 r. o godz. 10.00 w Zielonej Górze.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą ?Mama może wszystko?, które odbędzie się 25 października 2016 r. o godz. 10.00 w Zielonej Górze.

 

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 ? Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

 1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

? termin składania wniosków: 10.11.2010 r. ? 23.11.2010 r.
? limit dostępnych środków: 1.008.822,08 zł

 1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  ?Odnowa i rozwój wsi?

? termin składania wniosków: 10.11.2010 r. ? 23.11.2010 r.
? limit dostępnych środków: 2.964.794,00 zł

 1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

? termin składania wniosków: 10.11.2010 r. ? 23.11.2010 r.
? limit dostępnych środków: 916 091,00 zł

 1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?

? termin składania wniosków: 10.11.2010 r. ? 23.11.2010 r.
? limit dostępnych środków: 866 091,00 zł

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie ?LGD Działaj
z Nami?, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 ? 13.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz
z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?: www.lgddzn.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.       
Dodatkowo informacji udziela
Pracownik biura LGD ? Paweł Bugała, tel. 068/475 46 23

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013

W dniach 09.11.2010 i 16.11.2010 o godz. 10:00 Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? organizuje szkolenie dla organizatorów imprez   w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 4 Leader.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie, które prowadzi Pan Paweł Bugała ? pracownik Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?.

Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz  poczęstunek.

Zapraszamy lokalnych liderów: przedstawicieli organizacji pozarządowych, domy kultury z terenu LGD do udziału w szkoleniu.

Liczba miejsc ograniczona.

            Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 05.11.2010 r. do godz. 16:00 pod nr telefonu (068) 475 46 23.

 

 

 

Program szkolenia lokalnych liderów ? organizatorów imprez.

09.11.2010 i 16.11.2010 r.

10:00 ? 10:15 ? Powitanie uczestników szkolenia.

10:15 ? 11:15 ? Omówienie aktów prawnych określających zasady przyjmowania pomocy

                           w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju? zakresu ?Małe projekty?.

11:15 ? 11:30 ? Przerwa i poczęstunek.

11:30 ? 13:00 ? Ukazanie zmian we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania                 

                           Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu ?Małe projekty?

13:00 ? 13:30 ?  Wybór operacji , omówienie: celów, przedsięwzięć i kryteriów wyboru  zawartych w LSR

                           oraz wzorów dokumentów.

13:30 ? 14:00 ?  Przedstawienie wniosku o płatność w ramach działaniaWdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

                            z zakresu ?Małe projekty?.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn