Zajęcia taneczne

W ramach projektu dzieci wzięły udział w zajęciach tanecznych, które poprowadziła Pani Honorata Kózka. Zajęcia miały na celu zapoznanie z rytmem muzycznym oraz podstawowymi krokami tanecznymi, świetną zabawę, a ponadto wspomóc rozwój fizyczny i ruchowy dzieci. Uczestnicy poznali kroki do różnych układów choreograficznych przygotowanych przez prowadzącą. Podczas zajęć dzieci nauczyły słuchać prowadzącej zajęcia, współpracować z innymi osobami w grupie, a ponadto zajęcia pozwoliły pozbyć się nadmiaru energii oraz rozbudzić nowe zainteresowanie tańcem u wielu osób. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem wież HI-FI zakupionych dla każdej świetlicy w ramach projektu. Uczestnicy zajęć zostali przygotowani do utworzenia zespołu tanecznego, który ukazał swoje umiejętności przed szerszym gronem na Turnieju Świetlic Wiejskich w Lubinicku, gdzie dzieci ukazały swoje umiejętności taneczne.