Zajęcia plastyczne

W ramach projektu dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych, które poprowadziła Pani Barbara Naks. Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem nietypowych technik plastycznych (tj. malowanie na szkle, witraże, prace z gliny, prace z nasion, prace przestrzenne itp.). Celem zajęć było poznanie i poszerzenie wiedzy ze sztuk plastycznych, poznanie i stosowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami plastycznymi, umożliwienie skorzystania  z nietypowych technik plastycznych, kształtowanie motywacji do działań twórczych, rozwinięcie u dzieci wyobraźni i fantazji. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem  i prawie 100% frekwencją. Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, które zakupione zostały w ramach projektu. Prace dzieci zostały wyeksponowane na wystawie w Galerii Inspiracje Świebodzińskiego Domu Kultury, w której udział wzięli nie tylko uczestnicy projektu i prowadząca zajęcia, ale również rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół do których uczęszczają dzieci, dyrekcja i pracownicy Domu Kultury oraz organizatorzy. Wernisaż otworzył wicestarosta Jakub Jarecki, który wręczył dyplomy dla uczestników.