Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99


Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert dotyczące zakupu programu do weryfikacji realizacji budżetu oraz wskaźników przyjętych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? na lata 2007-2013

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji kontrewaluatora podczas badania ewaluacyjnego pod nazwą Wpływ realizacji Lokalnej Strategii Rozwojuna lata 2007-2013 na dynamikę i kierunek rozwojuoraz poprawę warunków życia mieszkańców obszaruStowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?.

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert dotyczące zakupu mebli do biura

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu tablicy informacyjnej do biura

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

  Załącznik 1 - Wzór tablicy

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu wyposażenia do biura

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? informuje, iż do realizacji zadania przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pod nazwą Wpływ realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013 na dynamikę i kierunek rozwoju oraz poprawę warunków życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? wybrało firmę LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c., która otrzymała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny według określonych w zapytaniu kryteriów.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn