Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z):

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z Wniosek o Przyznanie Pomocy_19.2_I_3z

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy-1_19.2_I_3z

 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z):

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) umowa_I_6z

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) Zał. nr 1 do umowy_Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) Zał. nr 2 do umowy_Wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) Zał. nr 3 do umowy_Kary administracyjne

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) Zał. nr 3a do umowy_Kary administracyjne

 

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z):

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z Wniosek o Płatność_19_2_I_W_3z

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z Wniosek o Płatność_19_2_I_W_3z

 

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_I_W_3z

Informujemy, że dnia 29.09.2017 r. Biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne. Wszyscy pracownicy przebywają w Międzyrzeczu, gdzie organizujemy konferencję podsumowującą projekt współpracy międzynarodowej "Młodzieżowa Akademia Komunikacji".

Informujemy, że w  dniu 14.08.2017 r. (poniedziałek) Biuro STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA jest nieczynne.

Pieniądze na szkolenia dla przedsiębiorstw ? uzyskaj informacje i pomoc specjalistów z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ? Zielona Góra, 27.06.2017 r.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz możliwości sfinansowania szkoleń i kursów dla siebie oraz dla Twoich pracowników, to mamy dobrą wiadomość. W przystępny sposób będziesz mógł uzyskać nawet do 35 000 zł na sfinansowanie potrzeb szkoleniowych w Twojej firmie. Jest jednak jeden podstawowy warunek. Aby uzyskać te środki musisz utworzyć profil swojej firmy na portalu www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, czyli w tak zwanej Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Już 27 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego administratorzy serwisu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości udzielą Ci fachowej pomocy w pomyślnej rejestracji Twojej firmy.

"Nowe podejście ? nowe możliwości" ? konferencja dotycząca pakietu dla średnich miast

?Nowe zasady finansowania szkoleń dla przedsiębiorstw w województwie lubuskim? ? spotkanie informacyjne w Zielonej Górze 27.06.2017

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości finansowania potrzeb szkoleniowych mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie lubuskim, które odbędzie się 27 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze.

 Formularz zgłoszeniowy

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek) biuro STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA będzie nieczynne

 

PRACE KONKURSOWE PROSIMY WRZUCAĆ PRZEZ OTWÓR NA LISTY

Dnia 16.06.2017 r. (piątek) przedszkole będzie nieczynne.

Dnia 8.06.2017 r. nasze przedszkole odwiedzi przedstawiciel Nadleśnictwa Strzelce Kraj. Pani Leśnik opowie dzieciom o bocianach, jak wygląda, gdzie odlatuje na czas zimowy. 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczące aktualnych naborów wniosków w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego ? Lubuskie 2020, które odbędą się 6 czerwca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim oraz 7 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 31 marca 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ? Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy

Spotkanie w Zielonej Górze

Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
pokój 01
Termin: 16 maja 2017 r., godz. 900 ? 1400
Formularz należy przesłać do 15 maja 2017 r.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działająca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne dot. możliwości realizacji projektów w zakresie aktywizacji zawodowej w ramach Krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego ? Lubuskie 2020, które odbędą się 9 maja 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim i 10 maja 2017 r. w Zielonej Górze. 

Na podstawie §12 ust. IV Statusu STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA oraz §10 pkt. 1 Regulaminu Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA zawiadamiamy o posiedzeniu Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA, które odbędzie się w dniu 04.04.2017 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w siedzibie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie

Na podstawie §12 ust. IV Statusu STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA oraz §10 pkt. 1 Regulaminu Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA zawiadamiam o posiedzeniu Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA, które odbędzie się w dniu 29.03.2017 r. (środa) o godzinie 17:00 w siedzibie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie lubuskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkania informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej w ramach krajowych Programów Operacyjnych i Regionalnego Programu Operacyjnego ? Lubuskie 2020?, które odbędzie się 8 marca 2017 r. w Zielonej Górze.

Informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowań z PARP:

 • Nawet 550 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na strategię eksportową dla MŚP
 • Nawet do  850 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji na programy promocji dla MŚP
 • Wspracie na proinnowacyjne usługi
 • Pomoc w opracowaniu nowego produktu/usługi/technologii/projektu wzorniczego
 • Pomoc doradcza w dostępie do rynku kapitałowego
 • Nawet 20 mln zł dofinansowania na inwestycje

Szczegóły w załączniku

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne z cyklu ?50+?, które odbędzie się 28 października 2016 r. o godz. 10.00 w Zielonej Górze.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą ?Mama może wszystko?, które odbędzie się 25 października 2016 r. o godz. 10.00 w Zielonej Górze.

Stowarzyszenie LGD BRAMA LUBUSKA zaprasza do składania ofert cenowych na "usługi noclegowe" 

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA zaprasza firmy zewnętrzne do zapoznania się z naszym zapytaniem ofertowym, dotyczącym wykonania ?Materiałów promocyjnych?. Termin nadsyłania Państwa ofert na udostępnionym przez nas formularzu ofertowym upływa 30.08.2016 r. o godz. 15:00.

 Dokument do pobrania

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD BRAMA LUBUSKA

 Procedura oceny i wyboru operacji

 

 P.Z.1 - Wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryteriów wyboru

 P.Z.2 - Wycofanie wniosku
 P.Z.3 - Karta oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia

 P.Z.3a - Karta oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie kryteriów wyboru operacji

 P.Z.4 - Kryteria wyboru wraz z opisem
 P.Z.5 - Uchwała o niedokonaniu wyboru
 P.Z.6 - Uchwała dokonania wyboru operacji i ustalenia kwoty pomocy
 P.Z.7 - Lista operacji zgodnych z LSR
 P.Z.8 - Lista wybranych operacji
 P.Z.9 - Lista niewybranych operacji
 P.Z.10 - Pismo informujące wybór
 P.Z.11 - Protest

 

 P.G.5 - Procedura realizacji projektów grantowych w tym wyboru Grantobiorców
 P.G.Z.5 - Kryteria wyboru wraz z opisem

 R.Z.1 - Lista obecności
 R.Z.2 - Deklaracja poufności i bezstronności
 R.Z.3 - Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami
 R.Z.4 - Rejestr interesu członków rady

 

 

 

Zapraszamy Państwa do obejrzenia 09-06-2015 premierowej emisji nowego filmu promocyjnego Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, który prezentuje różnorodność projektów, które zostały wykonane z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju?. Emisja odbędzie się w TVP Gorzów Wlkp. W paśmie emitowanym w godzinach 19:00 ? 20:00. Wkrótce film zostanie zamieszczony również na naszej stronie internetowej.

Informujemy że w dniu 5 czerwca (piątek) biuro Stowarzyszenia będzie nieczynne, za utrudnienia przepraszamy

Informujemy, że w dniu 30-05-2015 biuro Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Stowarzyszenie zaprasza do składania ofert dotyczące zakupu plakatów promujących X Rodzinny Rajd Rowerowy oraz XI Rodzinny Rajd Rowerowy

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Informujemy, że w dniu 03-04-2015 biuro Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Poniżej zamieszczamy wyniki zapytania ofertowego dotyczącego nagrania i montażu filmu promocyjnego dla Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?

  Tabela wyników do zapytania 9/F/2015
  Tabela wyników do zapytania 9/F/2015

 

Stowarzyszenie zaprasza do składania ofert dotyczące zakupu koszulek promocyjnych przeznaczonych na upominki dla uczestników X i XI Rodzinnego Rajdu Rowerowego organizowanego przez Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Izba Przemysłowo - Handlowa (IHK) z Cottbus w ramach wspólnego projektu WIKOB zapraszają lubuskie przedsiębiorstwa oraz osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą na terenie Niemiec na seminarium pt.:

?Transgraniczne świadczenie usług w Unii Europejskiej ? na przykładzie Niemiec ?

które odbędzie się 12 marca 2015 r., w godz. 9:30 - 15:45, w sali konferencyjnej Hotelu SEN, ul. Świerczewskiego 1 w Świebodzinie

Uczestnictwo jest bezpłatne.
Wymagane wcześniejsze zgłoszenie bezwzględnie
na formularzu umieszczonym w załączeniu.

Na zgłoszenia czekamy do 9 marca 2015 r.

Więcej informacji udzielają:

p. Bernadetta Holak - tel. 68 327 18 81
p. Joanna Małecka ? tel. 697 712 733

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Program seminarium
  Program seminarium

  Formularz zgłoszeniowy

Stowarzyszenie zaprasza do składania ofert dotyczące nagrania i montażu filmu promocyjnego dla Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert dotyczące zakupu programu do weryfikacji realizacji budżetu oraz wskaźników przyjętych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? na lata 2007-2013

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji kontrewaluatora podczas badania ewaluacyjnego pod nazwą Wpływ realizacji Lokalnej Strategii Rozwojuna lata 2007-2013 na dynamikę i kierunek rozwojuoraz poprawę warunków życia mieszkańców obszaruStowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?.

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert dotyczące zakupu mebli do biura

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu tablicy informacyjnej do biura

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

  Załącznik 1 - Wzór tablicy

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert dotyczących zakupu wyposażenia do biura

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? informuje, iż do realizacji zadania przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pod nazwą Wpływ realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013 na dynamikę i kierunek rozwoju oraz poprawę warunków życia mieszkańców obszaru Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? wybrało firmę LOGOS Centrum Edukacyjne Jan Romańczuk, Tomasz Wysocki s.c., która otrzymała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny według określonych w zapytaniu kryteriów.

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert na zakup artykułów BHP i P.POŻ

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert na zakup dywaników biurowych

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert cenowych na przygotowanie i przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pod nazwą:

"Wpływ realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013
na dynamikę i kierunek rozwoju oraz poprawę warunków życia mieszkańców
obszaru Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami"

  Całość zapytania do pobrania
  Formularz ofertowy

Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami zaprasza do składania ofert dotyczące zakupu wyposażenia sutereny budynku

  Zapytanie do pobrania
  Zapytanie do pobrania

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, przedsiębiorców działających w branży piekarniczo-cukierniczej zamieszkujących lub mających swoją siedzibę na terenie 14 gmin (Bledzew, Dobiegniew, Drezdenko, Lubrza, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skąpe, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Szczaniec, Świebodzin, Zwierzyn), które obejmuje swoim zasięgiem Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? z wyłączeniem miasta Świebodzin do udziału w Konkursie na ciastko Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?.

Celem konkursu jest stworzenie nowego produktu - ciastka kojarzonego ze Stowarzyszeniem ?LGD Działaj z Nami?, jako formy promocji  działalności LGD, LEADERA i PROW.

Ciastko musi byś w kształcie nietoperza.

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz gotowych ciastek mija 30 stycznia 2015 r.

Więcej informacji znajdziesz w regulaminie konkursu na stronie www.lgddzn.pl oraz na naszym profilu na facebooku.

Podmiot przystępujący do konkursu musi być przygotowany do podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem ?LGD Działaj z Nami? w pieczeniu ciastek na zlecenie stowarzyszenia, na każdą zgłoszoną przez Stowarzyszenie potrzebę.

Regulamin

 Regulamin

Karta zgłoszenia

Karta zgłoszenia

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 1000 zł

 Zapraszamy do udziału w konkursie !

 

 

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 01-10-2014 r. (środa) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.

   Program posiedzenia do pobrania

 

 

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działajz Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 14-07-2014 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.


  Program posiedzenia do pobrania

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działajz Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 30-06-2014 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.


  Program posiedzenia do pobrania

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działajz Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 16-06-2014 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.
Program posiedzenia do pobrania tutaj 

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działajz Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 04-06-2014 r. (środa) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie. Program posiedzenia do pobrania poniżej.

 

Informujemy, że w dniu 02-05-2014 r. biuro Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy i życzymy udanej ?majówki?.

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działajz Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 12-03-2014 r. (środa) o godzinie 17.00w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działajz Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 26-03-2014 r. (środa) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie. Program posiedzenia do pobrania poniżej.

 

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działajz Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 12-03-2014 r. (środa) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.

 

 

Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działaj  z Nami? oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 20.11.2013 r. (środa) o godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.

Program posiedzenia

                Na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działaj  z Nami?    oraz § 5 pkt. 2 Regulaminu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia zawiadamiam o posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, które odbędzie się w dniu 30.10.2013 r. (środa) o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.

Program posiedzenia

                                                                                                      Z poważaniem:

Przewodniczący Rady Andrzej Walach

Lubuskie ? kraina niezwykłych miejsc.

Zapraszamy w niezwykłą podróż po naszej wyjątkowej krainie!

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? ze Świebodzina w dniach 17 ? 19 października 2013r. na Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu będzie promować obszar położony w północno ? wschodniej części województwa lubuskiego. Stowarzyszenie działa na terenie obejmującym 14 gmin województwa lubuskiego: Bledzew, Dobiegniew, Drezdenko, Lubrza, Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew, Skąpe, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Szczaniec, Świebodzin (z wyłączeniem miasta), Zwierzyn. 

Region Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? to ziemia niezwykła. Piękna zielenią lasów, błękitem jezior i szumem płynących rzek. Na naszym terenie każdy turysta znajdzie coś ciekawego dla siebie. Dla rządnych wrażeń, przeszłość pozostawiła pod ziemią zdemilitaryzowaną krainę bunkrów i nietoperzy. W blasku słońca warto zajrzeć do Cysterskiego Raju w Paradyżu lub wziąć udział w "prawdziwej" wojnie podczas bitewnej rekonstrukcji, spróbować sił na największym polu do golfa, zanurkować w krystalicznej wodzie jeziora lub spłynąć górską rzeką, która nie wypływa z gór. Warto też poznać smak dojrzewającego wina w lubuskich winnicach, pójść na grzyby do najbardziej grzybnych lasów w Polsce, stanąć u stóp największego Chrystusa lub przejść ulicą najmniejszego miasta otoczonego murami.

Tyle pięknych terenów i miejsc wartych uwagi. A przecież my tego regionu tak naprawdę nie znamy, jego urokliwych zakątków, niepowtarzalnych miejsc, niezwykłej historii.

Poprzez udział w różnych formach promocji regionu, chcemy Państwu umożliwić poznanie naszego terenu.

UWAGA KONKURS!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ? wymyśl hasło promujące Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? lub region, który Stowarzyszenie obejmuje swoim zasięgiem. Do wygrania 2 noclegi ze śniadaniem dla 2 osób w historycznym Folwarku Pszczew. Podczas pobytu zwycięzca konkursu skorzysta wraz z osobą towarzyszącą ze spacjalnie przygotowanych atrakcji tj. przejażdżki amfibią wśród pszczewskich jezior i  wyjątkowego zaplecza SPA zlokalizowanego na wyspie rybaka (sauna opalana drewnem, jacuzzi).

Szczegóły konkursu na stoisku nr 30 w pawilonie 3a oraz na stronach internetowych www.lgddzn.pl i www.lubtur.pl!

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w piątek o godz. 16.30 na głównej scenie!

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020

 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 1z
 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 1z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania WoPP 19.2 P 1z

 

Biznesplan

 Biznesplan P 1z
 Biznesplan P 1z

 

Umowa o przyznaniu pomocy

 Umowa
 Umowa

 

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy

  Zal_2_II
  Zal_2_II

 

 Wniosek o płatność

 Wniosek o płatność 19.2 P 1z
 Wniosek o płatność 19.2 P 1z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Instrukcja wypełniania WoP 19.2 P 1z

 

Dnia 14.05 2011r. ( w sobotę) odbył się IV  Rodzinny Rajd Rowerowy, którego organizatorem było Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami". Uroczystego otwarcia Rajdu dokonali Starosta Świebodziński Pan Zbigniew Szumski oraz Prezes Stowarzyszenia Pani  Joanna Bagińska. Z zadowoleniem informujemy, iż w Rajdzie udział wzięły kilkupokoleniowe rodziny z powiatu świebodzińskiego. Łącznie zgromadziliśmy około 150 uczestników, dzięki czemu cel organizowanej imprezy został osiągnięty. Rajd rozpoczął się o godz. 9.30 spod Ratusza w Świebodzinie  skąd wyruszyliśmy w eskorcie świebodzińskiej policji i jechali trasą wiodącą przez ? Rozłogi ? Borów ?Ołobok ?Niesulice ?Kalinowo- Niesulice- Lubogóra ? Świebodzin łącznie przejechali trasę ok 30 km. Uczestnicy rajdu mogli podziwiać piękny krajobraz i przyrodę gmin oraz poznać być może nieznane dotychczas zakątki np. pole golfowe w Kalinowie.  Widoki robiły wrażenie zarówno na starszych jak i młodszych cyklistach.  W trakcie rajdu dla wszystkich zmęczonych upałem rowerzystów był przewidziany poczęstunek. Wszyscy uczestnicy mogli się posilić i odzyskać siły. Na zorganizowanych przystankach cykliści rozwiązywali tekst z wiedzy o Stowarzyszeniu ?LGD Działaj z Nami? wśród poprawnych odpowiedzi zostały rozlosowane nagrody. Po zakończeniu rajdu wszyscy zadowoleni z rajdu rowerzyści wyrażali chęć uczestniczenia w następnym. Mamy nadzieję, że rajdy rowerowe z roku na rok będą się cieszyły coraz większym powodzeniem, a pogoda będzie dopisywała tak jak w tym roku.

Zdjęcia z rajdu w galerii.

Szkolenia aktywizujące lokalną społeczności poprzez Oś IV Leader

Stowarzyszenie  ?LGD Działaj z Nami? w miesiącu kwiecień , maj i czerwiec  br. organizuje spotkania szkoleniowo ? aktywizujące w gminach należących do LGD.

- 01.04. 2011  Urząd Miejski w Dobiegniewie

- 28.04.2011   Urząd Gminy w Skąpym

- 29.04 2011  Urząd Gminy w Przytocznej

- 10.05.2011  Urząd Miejski w Międzyrzeczu

- 12.05.2011  Urząd Miejski w Drezdenku

- 19.05.2011  Urząd Miejski w Skwierzynie

- 20.05.2011  Urząd Gminy w Bledzewie

- 06.06.2011  Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

Na spotkaniach omówiona zostanie tematyka dotycząca możliwości ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 4 oś LEADER, w tym Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi.  Spotkania szkoleniowe poprowadzi pracowni biura Stowarzyszenia LGD p. Paweł Bugała.

Zdjęcia ze szkoleń w galerii

W dniu 20.05.2011 roku Komisja konkursowa dokonała wyboru oferty w ramach Zapytania ofertowego dotyczącego stworzeniadokumentacji filmowej w ramach projektu LUBTUR  z dnia 04.04.2011 roku.Spośród 13 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie 10 spełniło postawione wymagania, 3 oferty nie oceniono.Wybrano ofertę  Studia Filmowego ?KLAPS? p. Ryszarda Kućko, która w wyniku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów  ( - 13 pkt. zawalory artystyczne i 10 pkt. za cenę usługi ) ? łącznie 23 pkt. na 25 pkt. możliwych.

Poniżej w formie tabelarycznej zestawienie wszystkich ofert wraz z oceną.

 Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

 

Poz.

Nazwa oferenta

Ocena według kryteriów

Suma punktów

Uwagi

walory artystyczne

cena
usługi

1

Studio Filmowe ?KLAPS? Ryszard Kućko

13

10

23

wybrana oferta

2

Fabryka Reklamy IBI Spółka z o. o.

12

9

21

-

3

FMC POLSKA Bogusław Cibis

12

9

21

-

4

Wiernik Menagment

15

4

19

-

5

LEFT FILM Maciej Chmielewski

10

8

18

-

6

Baltic Media Group Sp. z o. o.

11

6

17

-

7

vGs Produkcje Filmowe i Telewizyjne
Katarzyna Mayer - Bzowa

9

7

16

-

8

PPHU VICTOR 11 Rybacki Roman

9

6

15

-

9

SPI Film Studio Sp. z o. o.

7

6

13

-

10

Eliza Prager studio produkcji filmowo-telewizyjnej

7

1

8

-

11

Korporacja Reklamy LINEA
L. Raziuk i Wspólnicy Sp J.

-

-

-

oferta niekompletna
? nie została oceniona

12

Pracownia Filmowa i Fotograficzna Matnia
Anna Kocińska - Grabowska

-

-

-

oferta niekompletna
? nie została oceniona

13

Cyfrowe Studio Foto Wideo Agnieszka Chętnik - Wika

-

-

-

oferta niekompletna
? nie została oceniona

 

Zarząd Województwa Lubuskiego   

 na wniosek   

 Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? wniosków o przyznanie pomocy
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 ? Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

 1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

? termin składania wniosków: 01.06.2011 r. ? 15.06.2011 r.
? limit dostępnych środków: 736.290,00 zł

? minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 8 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

 1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  ?Odnowa i rozwój wsi?

? termin składania wniosków: 01.06.2011 r. ? 15.06.2011 r.
? limit dostępnych środków: 1.103.000,00 zł

? minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:
min. 8 pkt w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać, bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie ?LGD Działaj
z Nami?, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 ? 13.00. Wnioski należy składać w 3 egzemplarzach: 1 dla LGD, 1 dla IW i 1 dla Beneficjenta. Przynajmniej 1 egzemplarz (przeznaczony dla LGD) powinien zawierać dokumenty sporządzone na drukach przygotowanych przez LGD, pomocne przy ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru. Druki te zamieszczone są na stronie LGD.      

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz
z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?: www.lgddzn.pl, w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl, a także na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl             
  
Dodatkowo informacji udziela: Paweł Bugała, tel. 068/475 46 23

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Świebodzin, 04 maja 2011 roku

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy stworzenia dokumentacji filmowej w ramach projektu LUBTUR 

 

Proszę o przedstawienie oferty na zaopatrzenie do dnia 30 września 2011 roku Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? w dokumentację filmową (wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych) 14 imprez z terenu 14 Gmin Członkowskich Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? (1 impreza z każdej gminy według poniższego zestawienia).

Zestawienie imprez do filmowania

L.p.

Gmina

Nazwa imprezy

data

1

Bledzew

Dożynki Gminne i Jarmark Cysterski; Bledzew

27 sierpnia

2

Dobiegniew

XXI Watra Łemkowska w Ługach

15-16 lipca

3

Drezdenko

VII Jarmark Kasztelański; Drezdenko

04 czerwca

4

Lubrza

Noc Nenufarów; Lubrza

16 lipca

5

Międzyrzecz

Święto Obry

16 września

6

Przytoczna

Święto Pomidora ? Dni Przytocznej

26-27 sierpnia

7

Pszczew

Jarmark Magdaleński w Pszczewie - Święto Rękodzieła i Twórców Ludowych

16-17 lipca

8

Skąpe

"Wielkie pływanie i bieganie"

09 lipca

9

Skwierzyna

Dni Skwierzyny

25 czerwca

10

Stare Kurowo

Międzynarodowe Dni Daniela

09-10 lipca

11

Strzelce Krajeńskie

Festiwal Piosenki Żeglarskiej KEJA

06 sierpnia

12

Szczaniec

Dni Ziemi Szczańskiej

18-19 czerwca

13

Świebodzin

Turniej Świetlic w Lubinicku

04 czerwca

14

Zwierzyn

Dni Gminy Zwierzyn

24-26 czerwca

Z każdej imprezy należy zarejestrować minimum 30 minut materiału filmowego przedstawiającego przekrojowo przebieg imprezy i przekazać go Stowarzyszeniu ?LGD Działaj z Nami? w formie elektronicznej we wskazanym formacie pliku.

Oferty cenowe wraz z port folio oraz danymi kontaktowymi należy składać (lub wysyłać drogą pocztową ? liczy się termin wpłynięcia ofert do biura) w biurze Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie do 13 maja 2011 roku do godz. 12.00.

Komisja konkursowa na podstawie poniższych kryteriów dokona wyboru oferty do 27 maja 2011 roku i poinformuje o wynikach konkursu.

Kryteria konkursowe

L.p.

Nazwa

minimalna liczba punktów

maksymalna liczba punktów

1

walory artystyczne
(ocena na podstawie port folio)

1

15

2

cena usługi
(im niższa tym więcej punktów)

1

10

RAZEM:

2

25

 

 

 

 

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zastrzega sobie prawo do:

 • podziału zadania na kilku wykonawców,
 • unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego.

Wszelkie pytania należy kierować do Pawła Bugały nr telefonu: 68/ 475 46 23

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zaprasza wszystkich cyklistów z całymi rodzinami do udziału w organizowanym IV RODZINNYM  RAJDZIE  ROWEROWYM, który odbędzie się w dniu 14.05.2011r. ( sobota) na trasie Świebodzin ? Rozłogi ? Borów ?Ołobok ?Niesulice ?Kalinowo- Niesulice- Lubogóra ? Świebodzin

Start o godzinie 9.30 z  pl. Jana Pawła II (przy Ratuszu) w Świebodzinie. Podczas rajdu zapewniamy atrakcje z nagrodami, poczęstunek i miłą atmosferę. Chętnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 10.05.2010r. (wtorek) w biurze Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie lub telefonicznie pod nr (068) 475 46 23

 

W dniu 20.04.2011 roku Komisja konkursowa dokonała wyboru oferty w ramach Zapytania ofertowego dotyczącego stworzenia dokumentacji fotograficznej w ramach projektu LUBTUR z dnia 01.04.2011 roku.

Spośród 18 ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie 16 spełniło postawione wymagania, 2 ofert nie oceniono.

Wybrano ofertę Panów Tomasza Hołyńskiego i Michała Zielińskiego, która w wyniku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów. 15 pkt za walory artystyczne i 9 za cenę usługi ? łącznie 24 pkt na 25 możliwych.

Dziękujemy wszystkim za złożenie ofert.

 

Poz.

Nazwa oferenta

Ocena według kryteriów

Suma punktów

Uwagi

walory artystyczne

cena
usługi

1

TOMASZ HOŁYŃSKI I MICHAŁ ZIELIŃSKI

15

9

24

wybrana oferta

2

MARIUSZ GIECOŁD

13

10

23

-

3

FOTOBUENO

14

8

22

-

4

ZLAR PICTURES MARCIN ŁOBACZEWSKI

13

8

21

-

5

POSITIVE MEDIA

10

9

19

-

ŁUKASZ SIEMASZKO

15

4

19

-

6

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROBETAM

9

9

18

-

MJ PRO MAGDALENA SOBIECKA ZIĄBKA

14

4

18

-

SMART GALLERY TOMASZ PAWŁOWSKI

11

7

18

-

PPHU VICTOR 11 RYBACKI ROMAN

10

8

18

-

7

ELŻBIETA WRONA

9

8

17

-

ARTGRAPHIC MULTIMEDIA

11

6

17

-

IMPRESJA  STUDIO REKLAMY  KRZYSZTOF CHEŁMIŃSKI

11

6

17

-

VISTRAD MAREK PAWEŁ KOWALCZYK

14

3

17

-

8

EDWARD GRALEC

6

9

15

-

9

ARCHITE.PL  WOJCIECH WIERZBOWSKI

14

0

14

-

-

FOTOBOB BARTOSZ BOBKOWSKI

-

-

-

oferta niekompletna
? nie została oceniona

-

MAREK KOSIŃSKI

-

-

-

oferta niekompletna
? nie została oceniona

W związku z aktualizacją dokumentów aplikacyjnych stanowiących podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  informujemy, iż  na naszej stronie w zakładce  DOKUMENTY DO POBRANIA -> DRUKI WNIOSKÓW  ->  dla działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", znajdą Państwo nowe dokumenty obowiązujące od 06.04.2011 roku.

Dnia 13 kwietnia 2011 pracownicy biura Stowarzyszenia ?LGD Działaj  z Nami? uczestniczyli  w Konferencji  pn. ?Podejście LEADERA w Polsce i Europie?  która była organizowana przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich , oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Zdjęcia z tego spotkania  do obejrzenia w galerii zdjęć.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie  ?LGD Działaj z Nami"  z siedzibą w Świebodzinie w dniu 21.04.2011 organizuje  w Urzędzie  Miejskim  w Dobiegniewie  spotkanie szkoleniowe dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków  na własne  przedsięwzięcia z osi 4 Leader PROW 2007-2013, odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3:
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
- Odnowa i rozwój wsi,
   oraz dla tzw Małych projektów.

Termin szkolenia zaplanowano na godz. 11.00 dnia  21.04.2011 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie. Wszyskich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy stworzenia dokumentacji fotograficznej w ramach projektu LUBTUR 

 Proszę o przedstawienie oferty na zaopatrzenie do dnia 31 października 2011 roku Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? w dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej ? pliki w formacie jpg (wraz z przekazaniem wszelkich praw autorskich):

 • 255 obiektów ? atrakcji turystycznych
 • 165 obiektów ? usługodawców turystycznych

(łącznie 420 obiektów) z terenu 14 Gmin Członkowskich Stowarzyszenia ?LGD Działaj
z Nami?(szczegóły w poniższym zestawieniu).   
Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zastrzega sobie prawo do podziału zadania na kilku wykonawców.

Dla każdego obiektu należy wykonać minimum 5 różnych zdjęć.

Zestawienie obiektów do fotografowania

L.p.

Gmina

atrakcje turystyczne

usługi turystyczne

1

Bledzew

16

17

2

Dobiegniew

10

23

3

Drezdenko

18

17

4

Lubrza

10

9

5

Międzyrzecz

14

40

6

Przytoczna

17

7

7

Pszczew

16

12

8

Skąpe

22

10

9

Skwierzyna

19

10

10

Stare Kurowo

16

4

11

Strzelce Krajeńskie

30

1

12

Szczaniec

30

5

13

Świebodzin

23

6

14

Zwierzyn

14

4

RAZEM:

255

165

ŚREDNIO w jednej gminie:

ok. 18

ok. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty cenowe wraz z port folio oraz danymi kontaktowymi należy składać (lub wysyłać drogą pocztową ? liczy się termin wpłynięcia ofert do biura) w biurze Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie do 15 kwietnia 2011 roku do godz. 11.00.

Komisja konkursowa na podstawie poniższych kryteriów dokona wyboru oferty do
22 kwietnia 2011 roku i poinformuje o wynikach konkursu.

Kryteria konkursowe

L.p.

Nazwa

minimalna liczba punktów

maksymalna liczba punktów

1

walory artystyczne
(ocena na podstawie port folio)

1

15

2

cena usługi
(im niższa tym więcej punktów)

1

10

RAZEM:

2

25

 

 

 

 

                                                    Wszelkie pytania należy kierować do Pawła Bugały nr telefonu: 68/ 475 46 23

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? informuje, że poszukuje osób, które zajmują się rękodzielnictwem artystycznym, twórców lokalnych, artystów, rzemieślników, zespołów folklorystycznych i śpiewaczych oraz produktów lokalnych i regionalnych w celu zebrania bazy danych z obszaru gmin należących do stowarzyszenia. Materiały zebrane  zostaną wykorzystane w folderach promocyjnych wydanych przez nasze stowarzyszenie, a następnie rozpromowane na imprezach gminnych i targach.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 068 475 46 23, 501 031 251  lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Termin zgłaszania do 25.03.2011 r

Przedstawiciele  Stowarzyszenia ?LGD  Działaj z Nami? w miesiącach luty / marzec 2011   uczestniczą w Sesjach Rad Miejskich Gmin , na których uroczyście wręczają nagrody laureatom Konkursu  Plastycznego pt. ?Moja Kraina Marzeń?  w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Uwaga !!! Zdjęcia z wręczenia nagród można zobaczyć w galerii

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?  informuje, że dnia 16.02.2011 ( w środę) o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu odbędzie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  ?LGD Działaj z Nami?.

 

Program Walnego Zebrania

1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku

2.  Wybór Przewodniczącego Zebrania  i Protokolanta Walnego Zebrania.

3.   Zapoznanie się i dyskusja  nad projektem zmian w Statucie  Stowarzyszenia

4    Podjęcie uchwały o  przyjęciu statutu Stowarzyszenia w nowym brzmieniu

5.   Omówienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

6.   Podjęcie uchwały o przyjęciu LSR

7.   Sprawy różne  i wolne wnioski

8.   Zakończenie obrad Walnego Zebrania

 

Uzasadnienie;

Informacji o proponowanych zmianach   w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia udziela na bieżąco biuro.

Zmiany do LSR dotyczą:

 • aktualizacji procedur oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji w zakresie zmian wprowadzonych przez nowe krajowe akty prawne

Aktualizacja  wynika w szczególności ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Prosimy o obecność na Walnym Zebraniu wszystkich członków Stowarzyszenia.

 

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                        Prezes  Stowarzyszenia  ?LGD Działaj z Nami?

                                                                                                      Joanna Bagińska

W dniach 24 i 25 stycznia  2011r.  odbędzie się szkolenie dla członków Zarządu, Rady Decyzyjnej

oraz Koordynatorów  Stowarzyszenia ?LGD Działaj  z Nami?  w HOTELU  ELJAN,  przyul. Ogrodowej 4,

w Drezdenku 

Program szkolenia

  24 stycznia 2011 r.

9:00   ? 10:00 ? Przyjazd  i rejestracja uczestników

10:00 ? 10:15 ? Otwarcie szkolenia - przywitanie uczestników

10:15 ? 10:45 ? Omówienie idei Leader

10:45 ? 14:00 ? Przedstawienie aktualności we wdrażaniu osi IV LEADER w Lubuskim

      W  trakcie przerwa kawowa.

14:30 ? 15:30 ?  Przerwa obiadowa

16:00 ? 19:00 ?  Omówienie  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie

                              szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy  finansowej

                              w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego programem Rozwoju

                              Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013? i  zmian w rozporządzeniu.

          W trakcie przerwa kawowa.

19:30                ? Kolacja

 

25 stycznia 2011 r.

 8:00 ? 9:00   ?  Śniadanie

 9:30 ? 14:00 ?  OmówienieRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych

                             warunków i trybu i przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

                            ?Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanieumiejętności i aktywizacja?

                            objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013? 

                             i zmian w rozporządzeniu.

             W trakcie przerwa kawowa.

14:10 ? 14.30 ?  Podsumowanie i zakończenie szkolenia

14:30 ? 15.30 ?   Przerwa obiadowa

15:30              ?   Wyjazd uczestników

 

W dniu 05 stycznia 2011 r. przeprowadzono w Stowarzyszeniu ?LGD Działaj z Nami?

przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie  finał Konkursu Plastycznego pt. ?Moja Kraina Marzeń? adresowanego do uczniów Szkół Podstawowych i Świetlic Środowiskowych z terenu 14 gmin Stowarzyszenia (z wyłączeniem miasta Świebodzin).

1. Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:

Przewodniczący p. Barbara Naks

Członkowie:        p. Aldona Danielska

                           p.  Emilia Bułat

                           p.  Ireneusz Woźniak

2. Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria :

 -poprawność merytoryczną

-pomysłowość

-oryginalność

- technikę wykonanej pracy

- estetykę

 

 3. Nadesłanych prac plastycznych było 313 z 18 placówek z 9 gmin z obszaru 3 powiatów: Międzyrzeckiego, Strzelecko- Drezdeneckiego, Świebodzińskiego. W konkursie udział wzięło 265 dzieci w przedziale wiekowym od 8-14 lat.

4. Swoje uczestnictwo w konkursie zgłosiły również: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie oraz Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świebodzinie. Przy wyborze prac Szkoły nie były brane pod uwagę, ponieważ miasto Świebodzin jest wyłączone z obszaru działania Stowarzyszenia.

 5. Dwie prace były wykonane w formacie większym niż A4, dlatego zgodnie z regulaminem nie zostały skierowane do oceny jury.

 6. Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja postanowiła nagrodzić i wyróżnić prace następujących uczestników konkursu:

 

I Gmina Dobiegniew 

 

  Szkoła Podstawowa w Dobiegniewie - op. Joanna Serafin

 I miejsce: Julia Witkowska kl. IV, 10 lat  Tytuł: ?Zaczarowane oczko?

 II miejsce: Honorata Mączka kl. IV, 10 lat Tytuł: ?Nad zaczarowanym wodospadem?

 III miejsce: Piotr Szeremet kl. IV, 10 lat Tytuł: ?Niespełniony sen?

 II Gmina Drezdenko

Szkoła Podstawowa w Niegosławiu - op. Renata Maciejewska ? Luty

 I miejsce: Aleksandra Renn kl. I Tytuł: ?W krainie bajki?

 II miejsce: Kamil Rychlewski kl. I Tytuł: ?W krainie zwierząt?

 III miejsce: Dominika Zurman kl. VI Tytuł: ?Podwodny świat?  - op. Danuta Przybysz

 

III Gmina Międzyrzecz 

Szkoła Podstawowa nr 2, im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu - op. E. Zabielska

I miejsce: Katarzyna Konieczna kl. IV, 12 lat Tytuł: ?Modelka?

II miejsce: Paulina Majkowska kl. VI, 12 lat Tytuł: ?Świat z moich snów?

Szkoła Podstawowa w Bukowcu - op. Joanna Szuman

 III miejsce: Martyna Guguł kl. V, 11 lat Tytuł: ?Szalona kucharka?

Szkoła Podstawowa nr 2, im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu -op. E. Zabielska

 

IV Gmina Przytoczna 

 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie - op. Łukasz Bednarczuk

I miejsce: Sandra Ren kl. V -Tytuł: ?Świat na Opak?

II miejsce: Szymon Mleczak kl. IV - Tytuł: ?Dziwolandia?

III miejsce: Dominika Teluna kl. V Tytuł: ?Świat marzeń?

 

V Gmina Skąpe

 I miejsce: Jagoda Rodziewicz kl. IIITytuł: ?Kraina Czarów?

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołoboku - op. Dorota Kostrzewa

 II miejsce: Miłosz Skubarczewski kl. III Tytuł: ?Jesienne marzenia?

Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołoboku -op. Dorota Kostrzewa

 III miejsce: Monika Krzesińska kl. VI, 12 lat -Tytuł: ?Kraina Łagodności?

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Międzylesiu- op. Izabela Miłek

 

 VI Gmina Stare Kurowo

Szkoła podstawowa w Starym Kurowie - op. Renata Jarosz

I miejsce: Julia Graczyk kl. III, 9 lat Tytuł: ?Moja Kraina Marzeń?

II miejsce: Jakub Ciesiółka kl. IV, 10 lat Tytuł: ?Moja Kraina z Marzeń?

III miejsce: Marlena Sagan kl. V, 11 lat Tytuł: ?Moja Kraina Marzeń?

 

VII Gmina Strzelce Krajeńskie

 I miejsce: Dagmara Omes kl. IV, 10 lat  Tytuł: ?Kraina z marzeń?

Publiczna Szkoła Podstawowa ul. Ks. Popiełuszki 31 - op. Iwona Hrabska

 II miejsce: Natalia Górniak kl. VI, 12 lat Tytuł: ?Czekoladowa rzeka?

Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzelcach Krajeńskich Ul. Ks. Popiełuszki 31 -op. Iwona Hrabska

III miejsce: Filip Pytlos kl. VI, 11 lat  Tytuł: ?Moje marzenie?

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tucznie - op. Katarzyna Sikora

 

VIII Gmina Szczaniec

Publiczna Szkoła Podstawowa, im. Jana Pawła II w Smardzewie - op. Zofia Kowalska

 I miejsce: Patrycja Panasiuk kl. II  Tytuł: ?Owocowa kraina?

 II miejsce: Paulina Kuster kl. VI Tytuł: ?Świat cukierków i zgody?

 III miejsce: Agnieszka Michalska kl. IVTytuł: ?Moja farma?

 

IX Gmina Świebodzin

I miejsce: Paweł Suchowiecki  Tytuł: ? Moja Kraina Marzeń?

Kępsko, Op.K.Namysł-Kostecka

II miejsce: Sara Radlicka kl. IV, 10 lat Tytuł: ?Tajemnicze i straszne przygody Harrego Pottera?

Szkoła Filialna Chociule 22 - op. Jolanta Ranosz

III miejsce: Ewa Pietrzak kl. VI, 12 lat Tytuł: ?Morze ze snu?

Szkoła Filialna Chociule 22 - op. Jolanta Ranosz

 

Wyróżnienia:

1.Patrycja Filipczak, kl.V, 11 lat ? Lubinicko gm. Świebodzin Tytuł: ?Wśród fal?, op. Ewelina Ambroży

2.Pamela Zając, kl.VI, 12 lat ? Lubinicko gm. Świebodzin  Tytuł: ?Wiosenna Kraina?, op. Ewelina Ambroży

3. Maciej Kubiak, kl. III ? Gościkowo gm. Świebodzin Tytuł: ?Kraina Słodkości?, op. Elżbieta Orzechowska

4. Katarzyna Czernicka, kl.V ? Trzebicz gm. Drezdenko op. Cz. Fijak

5. Julia Słomińska, kl.II, 8 lat- Gościm gm. Drezdenko Tytuł: ?Moja kraina marzeń?, op. Małgorzata Kuszpit

6. Pasiewicz Robert, kl. II, 8 lat ? Brzoza gm. Strzelce Krajeńskie Tytuł: ?Kraina moich marzeń?, op. Małgorzata Haleczko

 

 O miejscu i dacie rozdania nagród Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie przez Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?. Powiadomienie o przyznaniu nagród zostanie wysłane na adres szkoły do której uczęszcza autor zwycięskiej  pracy

 

Organizator:   Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami"                      

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? w związku z ogłoszonym konkursem nr IV w ramach PROW 2007-2013 (wg harmonogramu na rok 2010 w dniach 10.11.2010r.- 23.11.2010r.) informuje, iż na działania wpłynęło:

- ?Odnowa i rozwój wsi? ?  7 wnioski,  kwota ogólna wnioskowana przez beneficjentów: 970.291,00 zł 

- ?Małe projekty?-  15  wniosków, kwota ogólna wnioskowana przez beneficjentów:  289.081,62  zł

-?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw? - 6 wniosków, kwota ogólna wnioskowana przez beneficjentów:  974 039,50 zł

-?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" ? 1 wniosek, kwota ogólna wnioskowana przez beneficjenta: 100 000,00 zł

Więcej informacji w zakładce : dokumenty do pobrania ? listy ocenionych operacji.

 Dnia 20.12.2010 o godzinie 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? przy ul. Wałowej 1

 w Świebodzinie odbyło się posiedzenie Członków Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia

na podstawie § 13 ust. III Statutu Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?  

oraz §5  pkt.2 Regulaminu Rady Programowej Stowarzyszenia.

 

Program posiedzenia Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?

Świebodzin, dn. 20.12.2010 r

 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego

2. Stwierdzenie quorum i prawomocności posiedzenia

3. Wybór w sposób jawny dwóch sekretarzy Posiedzenia, tworzących komisję skrutacyjną,  

    zgodnie z § 6 pkt. IX Regulaminu Rady oraz wybór protokolanta posiedzenia

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie odwołania   od decyzji Rady Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?

    z dn. 29.11.2010   p. Karoliny Herra   oraz  p. Aleksandra Kozak ( kopia pisma   

    w załączniku.)

6. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności zgodnie z §3 pkt. V Regulaminu Rady.

7. Ocena zgodności operacji z LSR oraz ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru zgodnie 

     z  przyjętą procedurą

8. Podjęcie pojedynczych uchwał o dokonaniu oceny operacji

9.  Podjęcie uchwał zbiorczych w sprawie:

     - wyboru operacji w ramach działania ?Małe projekty?

     - wyboru operacji w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?

    - wyboru operacji w ramach działania  ?Różnicowanie w kierunku działalności

       nierolniczej?

    - wyboru operacji w ramach działania  ? Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

10. Wolne wnioski

11. Zamknięcie posiedzenia Rady Decyzyjnej.

 

Stowarzyszenie informuje, iż zmieniły się wzory wniosków dotyczące działania 4.1/413, tj. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Aktualną wersje wniosków można pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ? www.prow.lubuskie.pl w dziale ?aktualności? lub pobrać z naszej strony ( w zakładce dokumenty do pobrania ? druki wniosków)

Stowarzyszenie przypomina, iż wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie w trzech egzemplarzach ( jeden oryginał, który zostanie przekazany do Samorządu Województwa oraz dwie kopie, w tym jedna zostanie po potwierdzeniu przyjęcia przez LGD zwrócona składającemu).

 

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 ? Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

 1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

? termin składania wniosków: 10.11.2010 r. ? 23.11.2010 r.
? limit dostępnych środków: 1.008.822,08 zł

 1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  ?Odnowa i rozwój wsi?

? termin składania wniosków: 10.11.2010 r. ? 23.11.2010 r.
? limit dostępnych środków: 2.964.794,00 zł

 1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

? termin składania wniosków: 10.11.2010 r. ? 23.11.2010 r.
? limit dostępnych środków: 916 091,00 zł

 1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?

? termin składania wniosków: 10.11.2010 r. ? 23.11.2010 r.
? limit dostępnych środków: 866 091,00 zł

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie ?LGD Działaj
z Nami?, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 ? 13.00.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz
z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?: www.lgddzn.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.       
Dodatkowo informacji udziela
Pracownik biura LGD ? Paweł Bugała, tel. 068/475 46 23

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ? 2013

W dniach 09.11.2010 i 16.11.2010 o godz. 10:00 Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? organizuje szkolenie dla organizatorów imprez   w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oś 4 Leader.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie, które prowadzi Pan Paweł Bugała ? pracownik Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?.

Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz  poczęstunek.

Zapraszamy lokalnych liderów: przedstawicieli organizacji pozarządowych, domy kultury z terenu LGD do udziału w szkoleniu.

Liczba miejsc ograniczona.

            Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 05.11.2010 r. do godz. 16:00 pod nr telefonu (068) 475 46 23.

 

 

 

Program szkolenia lokalnych liderów ? organizatorów imprez.

09.11.2010 i 16.11.2010 r.

10:00 ? 10:15 ? Powitanie uczestników szkolenia.

10:15 ? 11:15 ? Omówienie aktów prawnych określających zasady przyjmowania pomocy

                           w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju? zakresu ?Małe projekty?.

11:15 ? 11:30 ? Przerwa i poczęstunek.

11:30 ? 13:00 ? Ukazanie zmian we wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania                 

                           Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju z zakresu ?Małe projekty?

13:00 ? 13:30 ?  Wybór operacji , omówienie: celów, przedsięwzięć i kryteriów wyboru  zawartych w LSR

                           oraz wzorów dokumentów.

13:30 ? 14:00 ?  Przedstawienie wniosku o płatność w ramach działaniaWdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

                            z zakresu ?Małe projekty?.

Lubtur.pl

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 16.09.2010 roku w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Stowarzyszeniem ?LGD Działaj z Nami? zawarta została umowa przyznania pomocy w ramach działania ?Wdrażanie projektów współpracy?. Podpisanie tej umowy stanowi kontynuację realizacji projektu LUBTUR (Lubuskie ? ukazujemy bogactwo turystycznie urozmaiconego regionu) opartego na umowie partnerskiej z dnia 13.05.2010 roku podpisanej wraz ze Stowarzyszeniem Kraina Szlaków Turystycznych ? Lokalna Grupa Działania. Zgodnie z podpisaną umową przyznania pomocy otrzymaliśmy możliwość uzyskania refundacji 371 397,00 zł, co stanowi 100% limitu przyznanego Stowarzyszeniu ?LGD Działaj z Nami? na lata 2007 ? 2013.        

Główny cel projektu LUBTUR to: Promocja północno-wschodniej części województwa lubuskiego, rozwój turystyki na tym terenie oraz zwiększenie atrakcyjności jej wykorzystania do 31 grudnia 2013 roku.

Przypomnijmy, iż LUBTUR jest odpowiedzią na potrzeby licznej grupy usługodawców zależnych od rozwoju, promocji i zwiększenia atrakcyjności turystyki. Istotą projektu współpracy jest stworzenie pierwszej na tym terenie informacji turystycznej w postaci interaktywnej strony internetowej. Nowatorski charakter planowanej do realizacji bazy informacji turystycznej polegał będzie na zgromadzeniu możliwie największej ilości lokalnych zasobów (turystycznych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych) istotnych i interesujących z punktu widzenia turysty. Strona internetowa oprócz atrakcji turystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym, będzie zawierała również informacje o: usługach związanych z hotelarstwem, agroturystyką, gastronomią i usługach przewodników turystycznych oraz wszelkich imprezach cyklicznych. Innowacyjny charakter będzie mieć również szeroko zakrojona promocja bazy informacji turystycznej oparta o przemyślane działania marketingowe takie jak: udział w targach turystycznych, ogłoszenia w prasie i Internecie oraz rozpowszechnianie materiałów promocyjnych. Ponadto przy realizacji projektu wytyczone zostaną nowe szlaki turystyczne, które w nowatorski sposób, w formie multimedialnej, zostaną zaprezentowane na nowopowstałej stronie internetowej, a także w planowanych do wydania publikacjach. Projekt współpracy będzie łączył wiele ściśle ze sobą związanych zadań, z których każde dotyczyć będzie całego obszaru projektu.

Projekt działa na terenie obszarów wiejskich północno-wschodniej części województwa lubuskiego,
a dokładnie na obszarze 25 gmin członkowskich Stowarzyszeń partnerskich:
Bledzew, Bogdaniec, Deszczno, Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Krzeszyce, Lubiszyn, Lubniewice, Lubrza, Łagów, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Przytoczna, Pszczew, Santok, Skąpe, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Torzym, Zwierzyn.      
Oczywiście turystyka z obszaru projektu LUBTUR będzie promowane również poza terenem projektu: na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz
w Niemczech w sąsiednich landach:  Brandenburgii i Maklenburgii-Przedpomorzu.

 

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" zawiadamia członków Rady Decyzyjnej o zwołanym Posiedzeniu, w związku z oceną wniosków w ramach naboru  na konkurs z działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 w dniu 02.09.2010r. (czwartek) o godzinie 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.Wałowej 1 w Świebodzinie.

Przypominamy, że dnia 27.08.2010r. o godzinie 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" odbędzie się szkolenie dla lokalnych Liderów - z zakresu oranizacji imprez i mozliwosci uzyskania dofinansowań w ramach PROW 2007-2013. Ponadto zostanie omówiony Fundusz Sołecki.

Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze dzisiaj do 26.08.2010r. do godziny 16.00.

Liczba miejsc ograniczona, pierszeństwo mają sołtysi z obszaru objętego LGD.

Zapraszamy!

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zaprasza na jednodniowe warsztaty pn.: ?Efektywnie pozyskujemy środki z EFS? zorganizowane we współpracy z Biurem Lubuskiego Posła do Parlamentu Europejskiego Artura Zasady.

Warsztaty rozpoczną się o godz. 10.00 w dniu 3 września 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?  przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia 2010 roku. Liczba miejsc: 20

Poniżej:

Program warsztatów ?Efektywnie pozyskujemy środki z EFS?

Data i miejsce: 3 września 2010 r., Świebodzin

Prowadzący: Anna Mierżwińska, Marta Lewandowska, Centrum Informacji Unijnej, Biuro Lubuskiego
Posła do Parlamentu Europejskiego Artura Zasady

 

Cześć 1

Godz. 10.00 - 10.30 Przedstawienie tematyki szkolenia oraz uczestników i prowadzących szkolenie

Godz. 10.30 ? 11.30 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - Szczegółowy Opis Priorytetów ?
komponent regionalny (system wdrażania, kwalifikowalność wydatków, aktualne konkursy)

Godz. 11.30 ? 11.45 Przerwa kawowa

Cześć 2

Godz.11.45 ? 12.30 Elementy wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL (cel, działania, harmonogram, budżet, równość szans)

Godz. 12.30 ? 13.15 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Godz. 13.15 ? 13.30 Przerwa kawowa

Cześć 3

Godz. 13.30 ? 15.00 Ocena wniosków (projekt karty weryfikacji formalnej i merytorycznej), System sprawozdawczości i ewaluacji PO KL

 

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? informuje o możliwości skorzystania ze szkolenia organizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. lubuskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na temat metodologii pisania projektów oraz rozliczania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie odbędzie się 25.08.2010r. (środa) o godz. 9:00 w Świebodzinie, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia 2010r. Liczba miejsc ograniczona.

 Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?

Ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin

Tel: 68-475-46-23

AGENDA

Spotkanie szkoleniowe 25.08.2010 r. Metodologia tworzenia projektów w ramach PO KLoraz Zasady sporządzania wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Miejsce: Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin

9.00 ? 9.15     -rejestracja uczestników,

9.15 ? 11.00   -rozpoczęcie szkolenia,

Tematyka szkolenia: Metodologia tworzenia projektów w ramach PO KL
Prowadzący: Krzysztof Krasowski

11.00 -  11.15  -przerwa kawowa,

11.15 ? 12.30  Tematyka szkolenia: Zasady sporządzania wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Prowadzący: Karolina Szczygieł,

12.30 ? 12.45  Zakończenie szkolenia

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

OGŁASZA

KONKURS

?PRZYJAZNA WIEŚ?

 na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany  na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa lubuskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na  adres: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubuskiego,
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Uwaga: W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Więcej informacji na stronie www.ksow.gov.pl

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Wykaz podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń do etapu regionalnego konkursu

 

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" informuje, iż 16.07.2010r. przy ul.Wałowej 1 został otwarty Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej, który funkcjonuje w godzinach urzędowania biura Stowarzyszenia. Zadaniem punktu jest popularyzacja turystyki połączonej z aktywnym wypoczynkiem, promującym jednocześnie szlaki turystyczne Powiatu Świebodzińskiego oraz partnerskiego Frankfurtu nad Odrą.

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 tj. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

- działanie Odnowa i rozwój wsi, termin składania wniosków oraz pozostałe szczegóły w załączniku- pobierz. Jednocześnie informujemy, iż zmieniły się wzory wniosków dotyczące powyższego działania. Ich aktualne wersje można pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.prow.lubuskie.pl w dziale aktualności lub pobrać  z naszej strony ( w zakładce dokumenty do pobrania - druki wniosków).

Stowarzyszenie powiadamia, iż wnioski o przyznanie pomocy należy składać wyłącznie bezpośrednio w biurze przy ul. Wałowej  1  w Świebodzinie w trzech egzemplarzach ( jeden oryginał, który zostanie przekazany do Samorządu Województwa oraz dwie kopie, w tym jedna zostanie po potwierdzeniu przyjęcia przez LGD zwrócona składającemu).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza od 28 czerwca do 9 lipca br. nabór wniosków na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Do rozdysponowania jest 1,2 mld zł. Więcej informacji na stronie internetowej www.armir.gov.pl

W dniu 13.05.2010r. w Świebodzinie nastapiło uroczyste podpisanie Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pod tytułem "Lubuskie - ukazujemy bogactwo turystyczne urozmaiconego regionu" pomiędzy Stowarzyszeniem "LGD Działaj z Nami" a Stowarzyszeniem "Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania". Projekt współpracy będzie polegać na realizacji nastepujacych celów:

- cel ogólny: "Promocja północno-wschodniej części województwa lubuskiego, rozwój turystyki na tym terenie oraz zwiększenie atrakcyjności jej wykorzystania do 31 grudnia 2013 roku",

- I-wszy cel szczegółowy: "Promocja i rozwój turystyki północno- wschodniej części województwa lubuskiego poprzez utworzenie do 31 grudnia 2012 roku strony internetowej będącej bazą informacji turystycznej dla tego obszaru",

- II-gi cel szczegółowy: "Zwiekszenie atrakcyjności walorów turystycznych północno-wschodniej części województwa poprzez wyznaczenie do 31 grudnia 2013 roku co najmniej czterech szlaków turystycznych na tym obszarze",

- III-ci cel szczegółowy: "Promocja walorów turystycznych północno-wschodniej części województwa lubuskiego poprzez marketing projektu współpracy,w tym:opracowanie i wydanie 2000 egzemplarzy albumu, 4000 egzemplarzy mapy, oraz udział w co najmniej 4 imprezach targowych do 31 grudnia 2013".

Projekt współpracy będzie realizowany od 01 czerwca 2010r. do 31 grudnia 2013r. w oparciu o budżet wysokości 597 215,00 zł na obszarze 25 gmin,tj.:  Bledzew, Bogdaniec, Deszczno, Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Krzeszyce, Lubiszyn, Lubniewice, Lubrza, Łagów, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Przytoczna, Pszczew,Santok, Skąpe, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Torzym, Zwierzyn.

LISTA OCENIONYCH OPERACJI
W RAMACH DZIAŁANIA  ?ODNOWA I ROZWÓJ WSI? 
ZGODNYCH Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU  STOWARZYSZENIA ?LGD DZIAŁAJ Z NAMI?

Lp. Numer wniosku Beneficjent Tytuł operacji Punkty
 1.  14/3/OW/2010  Gmina Szczaniec  Zagospodarowanie placów zabaw  dla dzieci w miejscowościach Dąbrówka Mała i Wolimirzyce  52,66
 2.  6/1/OW/2010  Gmina Lubrza  Modernizacja plaży gminnej nad jeziorem Goszcza w Lubrzy  43,85
 3.  9/2/OW/2010  Gmina Skąpe  Remont z przebudową sali wiejskiej w miejscowości Darnawa  39,85

Kwota ogólna wnioskowana przez beneficjentów:  293.395,00 zł
Limit  przeznaczony do dofinansowania: 348.500,00 zł

 

Zastępca Przewodniczącego Rady
Piotr Carewicz

LISTA OCENIONYCH OPERACJI
W RAMACH DZIAŁANIA  ?MAŁE PROJEKTY? 
ZGODNYCH Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU  STOWARZYSZENIA ?LGD DZIAŁAJ Z NAMI?

Lp. Numer wniosku Beneficjent Tytuł operacji Punkty
 1.    13/3/MP/2010 Gmina Świebodzin Doposażenie placu zabaw w Lubinicku jako zewnętrzne wyposażenie świetlicy wiejskiej, w której prowadzi się alternatywną formę wychowania przedszkolnego 47,37
 2.  12/2/MP/2010 Gmina Świebodzin Doposażenie placu zabaw w Rusinowie, jako zewnętrzne wyposażenie świetlicy wiejskiej, w której prowadzi się alternatywną formę wychowania przedszkolnego 46,25
3. 15/4/MP/2010 Gmina Szczaniec Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych integrujących  społeczność lokalną  w Gminie Szczaniec 45,83
4. 16/5/MP/2010 Gminny Ośrodek Kultury     i Biblioteki ?Weekendowe spotkania pod chmurką rozwijające pasje  i zainteresowania? 45,25
 5.  8/1/MP/2010  Stowarzyszenie Oświatowców ?GANESA? ?Cudze chwalicie swego nie znacie, czyli poznajemy okolice jeziora Niesłysz? 39,62

Kwota ogólna wnioskowana przez beneficjentów : 78.142,53 zł
Limit przeznaczony do dofinansowania: 80.000,00 zł

 

Zastępca Przewodniczącego Rady
Piotr Carewicz

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zaprasza wszystkich cyklistów z całymi rodzinami do udziału w organizowanym III RODZINNYM  RAJDZIE  ROWEROWYM, który odbędzie się w dniu 22.05.2010r. na trasie Świebodzin ? Lubrza. Start o godzinie 10.00 z  pl. Jana Pawła II (przy Ratuszu) w Świebodzinie. Zapewniamy atrakcje z nagrodami, poczęstunek i miłą atmosferę. Chętnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 19.05.2010r. w biurze Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie lub telefonicznie pod nr (068) 475 46 23.

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w organizowanych szkoleniach z zakresu możliwości uzyskiwania dofinansowań unijnych, które będą odbywać się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.

 Terminy szkoleń:

 • 20.04.2010r. o godz. 9.00  - szkolenie skierowane do organizatorów imprez
 • 29.04.2010r.,06.05.2010r.,10.05.2010r. o godz.9.00 ? szkolenie skierowane do animatorów działalności sportowo ? rekreacyjnej.

Uczestnikom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Chętnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa telefonicznie pod nr (068) 475 46 23 lub osobiście w biurze Stowarzyszenia do 16.04.2010r.

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2010 r. o godz. 9.00 w Świebodzinie przy ul. Wałowej 1 rozpocznie się posiedzenie Rady, która dokona oceny złożonych wniosków w ramach naboru nadziałania :

-         Małe projekty,

-         Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

-         Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 

Prosimy wszystkich członków Rady Decyzyjnej o przybycie.

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" informuje o mozliwości składania wniosków w ramach VII edycji konkursu "Pożyteczne wakacje 2010" organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.witrynawiejska.pl

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? informuje, że w dniu 29. 03. 2010r. o godz. 10:00 w biurze Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?, przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie, odbędzie się spotkanie robocze z koordynatorami gminnymi. Wszystkich koordynatorów prosimy o potwierdzenie przybycia e-mailowo lub telefonicznie pod nr 509631352.

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zaprasza do korzystania z możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy doradczej z zakresu przygotowania wniosków w ramach Osi 4 LEADER.

 Doradztwo odbędzie się w dniach:

1)      23. 03. 2010r. w Świebodzinie w biurze Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1,

       w godz. 9:00- 15:00

2)      24. 03. 2010r w Skwierzynie w Urzędzie Miasta przy ul. Rynek 1,

       w godz. 8:30- 13:30

3)      25.03. 2010r. w Świebodzinie w biurze Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1,

      w godz. 10:00- 15:00.


Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?

 informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 ? Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na:

 

1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów

? termin składania wniosków: 01.04.2010 r. ? 14.04.2010 r.
? limit dostępnych środków: 911 980,12 zł

2. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?

? termin składania wniosków: 01.04.2010 r. ? 14.04.2010 r.
? limit dostępnych środków: 260 500,00 zł

3. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?

? termin składania wniosków: 01.04.2010 r. ? 14.04.2010 r.
? limit dostępnych środków: 260 500,00 zł

Miejsce i tryb składania wniosków - wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD: Stowarzyszenie ?LGD Działaj
z Nami?, ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin, w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz. 08.00 ? 16.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz
z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej LGD Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?: www.lgddzn.pl , a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: www.prow.lubuskie.pl.

Dodatkowo informacji udziela:

Pracownik biura LGD ? Marzena Kropp, Karolina Woźniak, Paweł Bugała, tel. 068/475 46 23

 

 

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" zawiadamia wszystkich członków o planowanym Zebraniu Walnym, które odbędzie się 01.03.2010r. o godzinie 14.00 w Hotelu "Sen" w Świebodzinie.

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? w związku z ogłoszonym konkursem (wg harmonogramu za rok 2009) informuje, iż w dniach 04.01.2010r.-17.01.2010r. na działania: Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty w ramach PROW 2007-2013, wpłynęły:

- Odnowa i rozwój wsi, trzy wnioski, wybrane do finansowania na łączną kwotę 293 395,00 zł 

- Małe projekty, pięć wniosków, wybrane do finansowania na łączną kwotę 78 140,88 zł.

Więcej informacji w zakładce : dokumenty do pobrania ? listy ocenionych operacji.

Natomiast na działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw w ramach PROW 2007-2013, nie wpłynęły żadne wnioski o przyznanie pomocy do Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? w Świebodzinie.

LISTA OCENIONYCH OPERACJI W RAMACH DZIAŁANIA
?RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ?  ZGODNYCH Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU   STOWARZYSZENIA ?LGD DZIAŁAJ Z NAMI?

 

Lp.

 

 

Numer wniosku

 

Beneficjant

 

Tytuł operacji

 

Punkty

1.

335 /RN/2010

Zbigniew Bernard Gajewski

Celem operacji jest osiągnięcie dochodu z działalności pozarolniczej polegającej na prowadzeniu jazd konnych ( w tym pod dachem )                     i wynajmie pokoi gościnnych.

25,33

Kwota ogólna wnioskowana przez beneficjentów: 100 000,00  zł

Limit  przeznaczony do dofinansowania: 866 091,00 zł

Świebodzin, dn. 29.11.2010 r.  

Stowarzyszenie ?LGD Działaj  z Nami? zawiadamia, że decyzją Zarządu zostaje zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 25.01.2010r., które odbędzie się o godzinie 13.00 w siedzibie przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.

W związku z naborem wniosków w ramach działań osi 4 Leader biuro Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" będzie pełnić dodatkowy dyżur w sobotę 16.01.2010r. w godzinach 10.00-14.00.

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zawiadamia, że w dniu 19 stycznia 2010r. o godz.16.00 w Świebodzinie przy ul. Wałowej 1 rozpocznie się posiedzenie Rady, która dokona oceny złożonych wniosków w ramach naboru zdziałania : Odnowa i rozwoju wsi, Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

 Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" w Świebodzinie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 ? Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

Szczegóły w załączniku - pobierz.

Zapraszamy na Dzień Serca organizowany w klubie Amfit w Świebodzinie dnia 27 września 2009 r. w godzinach od 900 do 1400 - wstęp wolny.

W tym czasie czekają na panstwa atrakcje jak na przykład zajęcia ruchowe takie jak:

 • 9:00 Nordic Wolking
 • 9:30 Step
 • 10:00 Aerobik
 • 10:30 Pilates
 • 11:00 Tae-bo
 • 11:30 Pump
 • 12:00 Salsa

oraz spotkania z przedstawicielem VITALIA polskim serwisem internetowym o zdrowym odżywianiu i Państwowym Powiatowym Inspektoratem Samitarnym w Świebodzinie promujący program "Trzymaj Formę".

Będzie także możliwość pomiaru cukru we krwi, tkanki tłuszczowej oraz szereg innych atrakcji.

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Świebodzin.

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? informuje, że od 15.09.2009r. do 27.10.2009r.- włącznie, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.Wałowej 1 w Świebodzinie będą pełnione dyżury doradztwa w zakresie przygotowania wniosków w ramach działań : Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Dyżury będą pełnione we wtorki od godz.14.00 - 16.00 i w czwartki 15.00 - 17.00 w wyżej wymienionych terminach, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, pod nr 068 475 46 23 lub elektronicznym - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Zachęcamy do korzystania z usług doradczych wszystkich potencjalnych beneficjentów !

   12.08.2009r. o godzinie 13:00 w Dusznikach odbyło się spotkanie robocze na temat współpracy między LGD. W spotkaniu udział wzięły:

 • Stowarzyszenie KOLD (woj. Wielkopolskie)
 • Stowarzyszenie LGD Turystyczne Kaszuby (woj. Pomorskie)    
 • Stowarzyszenie LGD Duch Gór (woj. Dolnośląskie)  
 • Stowarzyszenie ? LGD Działaj z Nami? (woj. Lubuskie)

   Głównym przedmiotem rozmów było omówienie tematów, które mogą być podstawą wzajemnej współpracy.

   Roboczym tematem spotkania jest  projekt  ?Szlakiem naszych osobliwości?- w ramach tego tematu wyróżniono 4 działania: 

 1. Warsztaty tematyczne   
 2. Szlak osobliwości       
 3. Aktywna turystyka     
 4. Produkt lokalny

   Pan Marcin Sobaszko ze Stowarzyszenia LGD Duch Gór został, tymczasowym koordynatorem przyszłego projektu. Wszystkie LGD do 15 września, przedstawią propozycję do współpracy

   Kolejne Spotkanie zaplanowano wstępnie na przełom października/listopada w LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.

Świebodziński Dom Kultury oraz Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" 

serdecznie zapraszają na: Warsztaty w wyplataniu Wieńców Dożynkowych

W programie:

19.08.2009 - godz. 17.00 Galeria "Inspiracje" Świebodzińskiego domu Kultury - część teoretyczna

"Historia, tradycja i zasady wyplatania wieńców" prelekcja Danuty Sobocińskiej

20.08.2009 - godz. 17.00 - cześć praktyczna prowadzi Teresa Zatwarnicka

 Wstęp wolny !

 W dniu 26.06.2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami? odbyło się uroczyste wręczenie nagrody rzeczowej dla zwycięzcy konkursu na logo, którym został Pan Janusz Drozda ze Świebodzina. Nagroda została ufundowana ze środków naszego Stowarzyszenia, którą wręczyła Pani Prezes Joanna Bagińska. Nasz laureat z wykształcenia jest inżynierem i jednocześnie pracownikiem Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, a z zamiłowania zajmuje się także tworzeniem stron internetowych - czego efektem jest także nasza strona.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcy!!!

W dniu 15.06.2009 r. w Świebodzinie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?. Jednym z celów posiedzenia było ponowne wybranie projektu  na logo naszego Stowarzyszenia, w związku z problemami wynikłymi dotyczącymi podpisania umowy z poprzednim laureatem. Drogą głosowania Zarząd wybrał jednogłośnie pracę Pana Janusza Drozdy ze Świebodzina. Gratulujemy zwycięzcy!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10.06.2009 r. Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła wnioski nagrodzone w konkursie "Pożyteczne wakacje 2009".    W ramach tego konkursu Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami, otrzymało 3 dotacje:

 • Sołectwo Jeziory "Pracuj, żyj wesoło, zdrowo i kolorowo II" - 2.300,00
 • Koło Gospodyń Wiejskich Glińsk "Najpiękniejszy skalniak we wsi" - 3.000,00
 • Świetlica Wiejska Ołobok "Oaza zieleni przy współpracy młodzieży w piękny park się zamieni" - 3.000,00

Na tegoroczny konkurs "Pożyteczne wakacje 2009" wpłynęło 760 wniosków, przyznano 203 dotacji dla organizacji. Szczegółowe informacje na stronie www.witrynawiejska.org.pl

W dniu 24 maja 2009 roku Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" zrealizowało I etap projektu pt. "Aktywność kobiet Klubu Eureka ? inspiracją dla innych" przy współpracy Amfit Clubu, który był miejscem realizacji imprezy. Projekt zrealizowany był dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Świebodzin.

Impreza rozpoczęła się od godziny 8.30 zajęciami NORDIC WALKING, a następnie szeregiem zajęć: INDOOR CYCLING, AREOBIK, TAE-BO, PUMP, STEP, LATINO, które prowadzone były przez zaproszonych gości Jensa Hildebrandta i Witka Dualna. Ostatnie, jednak cieszące się największym zainteresowaniem zajęcia SALSY były posumowaniem aktywności kobiet. Oprócz tego przez cały czas trwania była udostępniona również siłownia, orbitek, vibra oraz rollmasaż. W trakcie ćwiczeń, można było także skorzystać z porad kosmetycznych udzielanych przez salon kosmetyczny Liera, a także skosztować zdrowych sałatek z pizzerii La Nostra. Natomiast na zakończenie odbyło się spotkanie z dr Krzysztofem Radkiewiczem, który opowiadał o rozsądnym, zdrowym i aktywnym odchudzaniu.

Podczas trwania całej imprezy można było zakupić cegiełkę, przeznaczoną na budowę pomnika - Ławeczkę Niemena, wznoszony przez społeczeństwo Ziemi Świebodzińskiej w hołdzie artyście. Do akcji przyłączyły się 32 kobiety, które wzięły udział w loterii fantowej. Wygrane nagrody były ufundowane przez nasze Stowarzyszenie i sponsorów : Fitness Amfit Club, salon kosmetyczny Liera, pizzerie ?La Nostra?, ośrodek ?Martinez? w Lubrzy, solarium ?Black Power?, okna i drzwi ?Bema? , Nałęczowiankę, Wasę za co serdecznie dziękujemy.

W tym dniu do klubu przybyło 66 niewiast, wśród nich były stałe klientki ale także panie, które miały okazję pierwszy raz zobaczyć i skorzystać z szerokiej oferty zajęć dopasowanych dla indywidualnych potrzeb każdej kobiety. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, ze względu na poprawienie swojej kondycji fizycznej i psychicznej. Dzięki temu projektowi można było poznać wielu interesujących ludzi, wymienić się doświadczeniami a także poprawić swoje samopoczucie i pięknie ukształtować sylwetkę.

W dniu 23.05 2009 r. odbył się II Rajd Rowerowy Rodzin Aktywnych, którego organizatorem było Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami". Z zadowoleniem informujemy, iż w Rajdzie udział wzięły kilkupokoleniowe rodziny z naszego powiatu, gdzie najmłodszym uczestnikiem był trzyletni Hubert Borowiak. Łącznie zgromadziliśmy około 50 uczestników, dzięki czemu cel organizowanej imprezy został osiągnięty. Rajd rozpoczął się w Świebodzinie o godzinie 10.00, skąd wyruszyliśmy w eskorcie świebodzińskiej policji w stronę Lubinicka. W Lubinicku zrobiliśmy pierwszy postój, by uczestnicy mogli poznać walory zabytkowe swoich okolic, jakim niebywale jest odwiedzony tam neorenesansowy pałac powstały na przełomie XVIII i XIX w. Po czym wyruszyliśmy droga leśną, podziwiając krajobrazy do miejscowości Wolimirzyce. Tam dzięki uprzejmości pani Sołtys -  Agnieszki Wojtyło, uczestnicy mogli odpocząć przy drobnym poczęstunku oraz gorącej kawie i herbacie. Następnie po zregenerowaniu sił udaliśmy się do Szczańca, gdzie pod Urzędem Gminy przywitali nas przedstawiciele tamtejszych Władz. Natomiast w Zespole Szkół w Szczańcu miłym podsumowaniem imprezy był wspólny obiad i oglądanie Sali Pamięci Rodu Szczanieckich. Po obiedzie zmęczeni, ale zadowoleni uczestnicy udali się do swoich domów.

Piosenka z rajdu

Jestem śliczną Lubuszanką

   ref. A riwa a riwa raj

Mam spodenki przed kolanko

   ref. A riwa a riwa raj

 Mam rowerek kolorowy

   ref. A riwa a riwa raj

Wprawia mnie o zawrót głowy

   ref. A riwa a riwa raj

 Przy swym boku mam chłopaka

   ref. A riwa a riwa raj

przed wyjazdem da buziaka

   ref. A riwa a riwa raj

 Jazda kręci Jego Ego

   ref. A riwa a riwa raj

Wolna jazda nie dla niego

   ref. A riwa a riwa raj

 Letnia pora dla nas służy

   ref. A riwa a riwa raj

Czy w słoneczku czy też w burzy

   ref. A riwa a riwa raj

 Bo mój chłopak jest siwiutki

   ref. A riwa a riwa raj

Kiedyś także był młodziutki

   ref. A riwa a riwa raj

 Bo rodzina z tego słynie

   ref. A riwa a riwa raj

Chcą pozwiedzać co jest w gminie

   ref. A riwa a riwa raj

 Każdy bicykl ma pedały

   ref. A riwa a riwa raj

Pędzi każdy po pochwały

   ref. A riwa a riwa raj

 Młodsze dzieci z tego słyną

   ref. A riwa a riwa raj

Chcą ściganie się z rodziną

   ref. A riwa a riwa raj

 Raj z wyjazdu murowany

   ref. A riwa a riwa raj

Dla chłopaka i dla panny

   ref. A riwa a riwa raj

 z regionalnym pozdrowieniem

   ref. A riwa a riwa raj

Żegna nas stowarzyszenie

   ref. A riwa a riwa raj

 

wiersz z rajdu

 Jest to drugi Rajd Rodzinny

ale każdy z nich był inny

 Inna trasa, inna droga

lecz nam czasu nie jest szkoda

 Bo rodzina z tego słynie

chcą pozwiedzać co jest w gminie

Ach przyjemnie pojeździć tu i tam

rowerki wiąże nas, to dobry na to czas.

 LGD ma wciąż marzenia

które w czyny szybko zmienia

 Uśmiechnięte mają buzie

bo zamiary mają duże

 To jest piękne moi drodzy

przecież wszystkim o to chodzi

 Lato spokój sieje wszędzie

obojętnie gdzie się będzie

 Fajnie z przodu wyglądało

gdy po bruku się jechało

 Każda pupa podskakuje

kilogramów nam ujmuje

 Z regionalnym pozdrowieniem

żegna nas stowarzyszenie

 

Danuta Antkowiak

 Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?
zostało wybrane do realizacji lokalnej strategii rozwoju.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż w dniu 14.05.2009 r. w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli odbyło się uroczyste podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Urzędem Marszałkowskim, którego przedstawicielem był Marszałek Marcin Jabłoński a z ramienia Stowarzyszenia pani Prezes -  Joanna Bagińska wraz z towarzyszącymi pracownikami Biura.

Kwota przeznaczona w woj.lubuskim na działanie ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? to 65 734 929,75 zł, w tym ?Różnicowanie w kierunku działalności nie rolniczej?, ?Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?, ?Odnowa i rozwój wsi? oraz ?Małe projekty?. W działaniu ?Wdrażanie projektów współpracy? uzyskano kwotę 1 700 018 zł, natomiast w działaniu ?Funkcjonowanie lokalnej grupy działania? 14 775 503 zł.

Łączna suma kwot przeznaczona na działania w naszym województwie dla lokalnych grup działania to 82 210 450,75 zł.

Motto dla naszych działań?

?Jeśli możesz coś zrobić
lub marzysz, że mógłbyś to robić,
zabierz się za to.
Odwaga ma w sobie moc geniusza.?

Johan Wolfgang Goethe

 

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania "DZIAŁAJ Z NAMI"
Stan publikacji: 27 listopada 2008 r.

Lokalna Strategia Rozwoju [wielkość pliku: 814 kB]

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn