Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Dokumenty do pobrania - JST i inne

Załączniki dla Wnioskodawców, ubiegających się o dofinansowanie na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - JST z wyłączeniem województwa i NGO:

 

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z):

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 2z - Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2__I_2z_

Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - Wniosek o Przyznanie Pomocy_19_2__I_2z__1_

 

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - Instrukcja Wypełniania_Wniosku o Przyznanie Pomocy_2_Z_POPRAWIONA_MJ_27_11.16

 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20.07.2017 r.:

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - umowa_19_2_5z

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - zał_1 zestawienie rzeczowo finansowe operacji

Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - zał_2 wykaz działek ewidencyjnych

Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - zał_3 kary administracyjne

Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - zał_3a kary administracyjne

 

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z):

Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - Wniosek o Płatność_19_2_I_W__2z_IW

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - Wniosek o Płatność_19_2_I_W__2z_IW

 

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. - Instrukcja Wypełniania Wniosku o Płatność_19_2_I_W_2z

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn