Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
NIP: 927-189-81-99
tel. 68 475 46 23
tel. kom. 501 031 251, 532 369 084
e-mail: biuro@bramalubuska.pl
  



   Konsultacje osobiste wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym i z zachowaniem reżimu sanitarnego 

Informujemy, że w  dniu 14.08.2017 r. (poniedziałek) Biuro STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA jest nieczynne.

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA zaprasza firmy zewnętrzne do zapoznania się z naszym zapytaniem ofertowym, dotyczącym wykonania ?Materiałów promocyjnych?. Termin nadsyłania Państwa ofert na udostępnionym przez nas formularzu ofertowym upływa 30.08.2016 r. o godz. 15:00.

 Dokument do pobrania

 

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020

 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 1z
 Wniosek o przyznanie pomocy 19.2 P 1z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 Instrukcja wypełniania WoPP 19.2 P 1z

 

Biznesplan

 Biznesplan P 1z
 Biznesplan P 1z

 

Umowa o przyznaniu pomocy

 Umowa
 Umowa

 

Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy

  Zal_2_II
  Zal_2_II

 

 Wniosek o płatność

 Wniosek o płatność 19.2 P 1z
 Wniosek o płatność 19.2 P 1z

 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 Instrukcja wypełniania WoP 19.2 P 1z

 

Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" zawiadamia członków Rady Decyzyjnej o zwołanym Posiedzeniu, w związku z oceną wniosków w ramach naboru  na konkurs z działania Odnowa i rozwój wsi PROW 2007-2013 w dniu 02.09.2010r. (czwartek) o godzinie 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul.Wałowej 1 w Świebodzinie.

Przypominamy, że dnia 27.08.2010r. o godzinie 11.00 w siedzibie Stowarzyszenia "LGD Działaj z Nami" odbędzie się szkolenie dla lokalnych Liderów - z zakresu oranizacji imprez i mozliwosci uzyskania dofinansowań w ramach PROW 2007-2013. Ponadto zostanie omówiony Fundusz Sołecki.

Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze dzisiaj do 26.08.2010r. do godziny 16.00.

Liczba miejsc ograniczona, pierszeństwo mają sołtysi z obszaru objętego LGD.

Zapraszamy!

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? zaprasza na jednodniowe warsztaty pn.: ?Efektywnie pozyskujemy środki z EFS? zorganizowane we współpracy z Biurem Lubuskiego Posła do Parlamentu Europejskiego Artura Zasady.

Warsztaty rozpoczną się o godz. 10.00 w dniu 3 września 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia ?LGD Działaj z Nami?  przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 sierpnia 2010 roku. Liczba miejsc: 20

Poniżej:

Program warsztatów ?Efektywnie pozyskujemy środki z EFS?

Data i miejsce: 3 września 2010 r., Świebodzin

Prowadzący: Anna Mierżwińska, Marta Lewandowska, Centrum Informacji Unijnej, Biuro Lubuskiego
Posła do Parlamentu Europejskiego Artura Zasady

 

Cześć 1

Godz. 10.00 - 10.30 Przedstawienie tematyki szkolenia oraz uczestników i prowadzących szkolenie

Godz. 10.30 ? 11.30 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) - Szczegółowy Opis Priorytetów ?
komponent regionalny (system wdrażania, kwalifikowalność wydatków, aktualne konkursy)

Godz. 11.30 ? 11.45 Przerwa kawowa

Cześć 2

Godz.11.45 ? 12.30 Elementy wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL (cel, działania, harmonogram, budżet, równość szans)

Godz. 12.30 ? 13.15 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Godz. 13.15 ? 13.30 Przerwa kawowa

Cześć 3

Godz. 13.30 ? 15.00 Ocena wniosków (projekt karty weryfikacji formalnej i merytorycznej), System sprawozdawczości i ewaluacji PO KL

 

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami? informuje o możliwości skorzystania ze szkolenia organizowanego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. lubuskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego na temat metodologii pisania projektów oraz rozliczania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie odbędzie się 25.08.2010r. (środa) o godz. 9:00 w Świebodzinie, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Wałowej 1.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia 2010r. Liczba miejsc ograniczona.

 Stowarzyszenie ?LGD Działaj z Nami?

Ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin

Tel: 68-475-46-23

AGENDA

Spotkanie szkoleniowe 25.08.2010 r. Metodologia tworzenia projektów w ramach PO KLoraz Zasady sporządzania wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Miejsce: Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin

9.00 ? 9.15     -rejestracja uczestników,

9.15 ? 11.00   -rozpoczęcie szkolenia,

Tematyka szkolenia: Metodologia tworzenia projektów w ramach PO KL
Prowadzący: Krzysztof Krasowski

11.00 -  11.15  -przerwa kawowa,

11.15 ? 12.30  Tematyka szkolenia: Zasady sporządzania wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Prowadzący: Karolina Szczygieł,

12.30 ? 12.45  Zakończenie szkolenia

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH

OGŁASZA

KONKURS

?PRZYJAZNA WIEŚ?

 na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany  na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa lubuskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na  adres: Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubuskiego,
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Uwaga: W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze danego województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie
do 31 sierpnia 2010 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Więcej informacji na stronie www.ksow.gov.pl

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Wykaz podmiotów uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń do etapu regionalnego konkursu

 

   12.08.2009r. o godzinie 13:00 w Dusznikach odbyło się spotkanie robocze na temat współpracy między LGD. W spotkaniu udział wzięły:

 • Stowarzyszenie KOLD (woj. Wielkopolskie)
 • Stowarzyszenie LGD Turystyczne Kaszuby (woj. Pomorskie)    
 • Stowarzyszenie LGD Duch Gór (woj. Dolnośląskie)  
 • Stowarzyszenie ? LGD Działaj z Nami? (woj. Lubuskie)

   Głównym przedmiotem rozmów było omówienie tematów, które mogą być podstawą wzajemnej współpracy.

   Roboczym tematem spotkania jest  projekt  ?Szlakiem naszych osobliwości?- w ramach tego tematu wyróżniono 4 działania: 

 1. Warsztaty tematyczne   
 2. Szlak osobliwości       
 3. Aktywna turystyka     
 4. Produkt lokalny

   Pan Marcin Sobaszko ze Stowarzyszenia LGD Duch Gór został, tymczasowym koordynatorem przyszłego projektu. Wszystkie LGD do 15 września, przedstawią propozycję do współpracy

   Kolejne Spotkanie zaplanowano wstępnie na przełom października/listopada w LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.

Świebodziński Dom Kultury oraz Stowarzyszenie "LGD Działaj z Nami" 

serdecznie zapraszają na: Warsztaty w wyplataniu Wieńców Dożynkowych

W programie:

19.08.2009 - godz. 17.00 Galeria "Inspiracje" Świebodzińskiego domu Kultury - część teoretyczna

"Historia, tradycja i zasady wyplatania wieńców" prelekcja Danuty Sobocińskiej

20.08.2009 - godz. 17.00 - cześć praktyczna prowadzi Teresa Zatwarnicka

 Wstęp wolny !

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn