Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Aktualności

Warsztaty analityczno -refleksyjne

Dnia 14 lutego 2019 r. w siedzibie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA odbyły się Warsztaty analityczno – refleksyjne zgodnie z zapisami wytycznych nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla przedstawicieli Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura. 

Dnia 14 lutego 2019 r. w siedzibie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA odbyły się Warsztaty analityczno – refleksyjne zgodnie z zapisami Wytycznych nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla przedstawicieli Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej i pracowników biura. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian otoczenia Lokalnej Strategii Rozwoju STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA.

Podczas warsztatu, podjęto dyskusje w oparciu o następujące zagadnienia :

 • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 • Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR? Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 • Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
 • Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?
 • Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?
 • Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca?
 • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 • W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość? Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
 • Co można zrobić, by podnieść jakość składanych wniosków?
 • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 • Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
 • Czy widać zróżnicowanie potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?
 • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 • Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jeśli tak to jakie?
 • Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?
 • Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 • Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?
 • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
 •  Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
 •  Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR, sposób wykorzystania rekomendacji.

 

Z dyskusji zostały wyciągnięte wnioski, które zostaną wprowadzone w działania LGD aby skutecznie zrealizowane zostały cele Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i udział w warsztacie analityczno – refleksyjnym.

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn