Aktualności

Posiedzenie Rady

W siedzibie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA dnia 25.06.2018 r. o godzinie 9:00 odbyło się Posiedzenie Rady. Posiedzenie związane było z oceną naboru nr 7/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.