Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Aktualności

MAK 04-2018

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego został złożony wniosek o płatność dotyczący projektu współpracy pn. Młodzieżowa Akademia Komunikacji realizowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 0001-6936-UM1620001/17 zawartej dnia 08 sierpnia 2017 roku pomiędzy Województwem Zachodniopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, a 11 Lokalnymi Grupami Działania w skład, których weszło Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska. Wkład finansowy w realizację ww. projektu opiewał na kwotę 91.400 zł.

Warto przypomnieć, że celem projektu Młodzieżowa Akademia Komunikacji było wzmacnianie dialogu międzykulturowego i między etnicznego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji wśród młodych ludzi. Włączenie młodzieży z mniejszymi szansami we wspólne inicjatywy.Promowanie międzynarodowej współpracy młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wspieranie zainteresowania młodzieży edukacją ekologiczną, historią swojej małej ojczyzny, jej tradycją i kulturą.Wzmocnienie tożsamości terytorialnej mieszkańców z obszarów z 11 Lokalnych Grup Działania, województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, łódzkiego i rejonu Opavy w Czechach.Przez 16 dni, 129 młodych adeptów poznawało tajniki podstaw dziennikarstwa z zakresu filmu, telewizji, radia i multimediów.Wartość całego projektu opiewała na kwotę 561.381,00 zł.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn