Aktualności

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

 

Świebodzin 11.05.2018 r.

 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

 

 

    Na podstawie §12 ust. IV Statusu STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA oraz §10 pkt. 1 Regulaminu Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA zawiadamiam o posiedzeniu Rady STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA, które odbędzie się w dniu 16.05.2018 r. (środa) o godzinie 9:00 w siedzibie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie.

 

 

 

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Andrzej Walach

 

Program posiedzenia Rady

STOWARZYSZENIA

 LGD BRAMA LUBUSKA

w dniu 16.05.2018 r. przy ul. Wałowej 1 w Świebodzinie

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, wybór protokolanta.
  2. Stwierdzenie quorum i prawomocności posiedzenia przez Przewodniczącego.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór Sekretarza (komisji skrutacyjnej) posiedzenia.
  5. Ponowna ocena wniosku z Naboru 1/2017- cel 3.0.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.